Hur bra stödjer er IT verksamhetens behov? Idag är det ofta en ständig utmaning att se till att gapet mellan IT och verksamhet är så litet som möjligt. Med rätt ramverk, process och engagemang kan man man se till att IT stödjer verksamheten på ett tillfredställande sätt. IT blir blir mer och mer en allt viktigare del för att kärnverksamheten i dagens organisationer ska fungera vara sig man vill det eller inte. Det handlar om att hänga med och att göra det så smart och kostnadseffektivt som möjligt. Jag har en examen inom Business & IT Management och erfarenhet av att arbeta i organisationer där dessa utmaningar är en del av vardagen. Låt mig hjälpa er att hantera dessa utmaningar!

Erbjudande inom IT Management & Consulting

  • Strategi & management kring outsourcing
  • Verksamhetsprocesser kring IT
  • Projektledning
  • Någon annan utmaning? Ibland är det inte enbart rätt kompetens eller rätt kunskap som krävs utan någon med rätt personlighet. Har ni läst hit har ni nog förstått att jag alltid söker nya utmaningar. Om ni har någon som ni tror passar mig hör gärna av er.